Фото без опису

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


вул Берегова, 24, м. Івано-Франківськ, 76019, код ЄДРПОУ 40309088 тел. 51-13-89, факс 51-13-92,

ifdergprod@vetif.gov.ua


11.04.2018 р.

Відповідальним за роботу офіційних

веб-сайтів райдержадміністрацій

та міських рад

 

Головам територіальних громад

Івано-Франківської області

З метою інформування громадськості та доведення до широкого загалу (в т.ч. шляхом публікації на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій,  міських рад  та територіальних громад),  подаємо наступну актуальну інформацію.

Врахування критеріїв добору сортів рослин – запорука доброго врожаю

Сорт є надійним і економічно вигідним фактором підвищення врожайності культури за будь-якої технології вирощування. Головна причина недобору врожаю – невідповідність вибраної технології біологічним особливостям сорту й економічним ресурсам.

Спеціалісти управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в області пропонують наступні критерії добору сортів,  в залежності від ресурсного забезпечення господарств:

  • Інтенсивні сорти – для господарств  з високим рівнем ресурсного забезпечення, вимагають високого агрофону, задоволення повної потреби рослин в елементах живлення та засобах захисту, здатні, при дотриманні технології, забезпечити максимальний урожай високої якості. Інтенсивні сорти та гібриди характеризуються високою придатністю до механізованого вирощування й збирання, що сприяє зменшенню розриву між біологічною та фактичною урожайністю. В умовах зниження використання об’ємів засобів інтенсифікації або при відсутності хоча б одного елементу технології  вирощування сорти різко зменшують урожайність.
  • Напівінтенсивні (пластичні) сорти слід використовувати за обмеженого ресурсозабезпечення (добрив, засобів захисту тощо) на менш родючих ґрунтах та після задовільних попередників. Рослини таких сортів характеризуються толерантністю до стресових факторів та здатністю формувати середні рівні врожаїв.
  • Екстенсивні сорти – це сорти, які забезпечують не високий, але стабільний урожай на гірших ґрунтах при обмеженому використанні добрив та інших засобів інтенсифікації і характеризуються низьким потенціалом родючості.

При виборі сорту товаровиробники часто звертають увагу лише на його господарські ознаки, такі як: потенціальна урожайність, якість отриманого урожаю тощо. Але, в той же час, вони не враховують ознаки сорту (адаптацію): зимо- та морозостійкість, посухостійкість, стійкість до збудників хвороб та шкідників.

Для господарств із недостатнім рівнем ресурсного забезпечення, як альтернативу інтенсивним сортам, слід розглядати варіант використання адаптивних, пластичних сортів та гібридів, котрі мають відповідати таким характеристикам: різнитися великою екологічною пластичністю, давати урожай за широкої амплітуди змінюваних умов, відзначатися скоростиглістю, мати високу конкурентоздатність щодо бур’янів, стійкість до хвороб та шкідників, реагувати на поліпшення умов вирощування. Особливо позитивний ефект адаптивні, пластичні сорти забезпечують в умовах органічного землеробства.

Також, при виборі сорту, слід приймати до уваги зміну клімату, підвищення середньорічних температур та збільшення ризику посухи.

Використання сорту чи гібриду у сільськогосподарському виробництві дозволяється лише за умови занесення їх до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Територія Прикарпаття є надзвичайно строкатою за рельєфом та ґрунтово-кліматичними умовами, тому правильний підбір сорту чи гібриду відповідно до фінансових можливостей господарства та конкретних характеристик кожного поля стане запорукою успішної господарської діяльності.

Н.Романова  (0342) 51-13-89