1. Готує висновки та рекомендації з питань освіти, молоді та спорту, мови, культури, туризму, прав національних меншин, інформаційної політики.
  2. Контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань освіти, молоді та спорту, мови, культури, туризму, прав національних меншин, інформаційної політики.
  3. З метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій в галузі культури, освіти, молоді та спорту.
  4. Розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань культури, освіти, молоді та спорту.
  5. Перед винесенням їх на розгляд ради, погоджує проекти рішень ради з питань культури, освіти, молоді та спорту.
  6. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету у сфері культури, освіти, молоді та спорту, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції.
  7. Погоджує виділення бюджетних коштів та їх розподіл між закладами освіти, культури та здійснює контроль за їх використанням.
  8. Заслуховує (не менше 1 раз в рік) звіти начальників відділів культури, освіти, молоді і спорту та інших структурних підрозділів ради про їх роботу, виконання рішень ради.
  9. Бере участь у розробці програм, що сприяють роботі національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, освіти, молоді і спорту.
  10. Здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання.