Гігієнічні вимоги до оснащення індивідуальних колодязів

У нашій місцевості децентралізоване водопостачання організовується за рахунок підземних вод. Вода забирається з різних водоносних горизонтів і з різної глибини, але здебільшого використовують грунтові води з другого і третього водоносних горизонтів, захищених від забруднення. Чим глибше розташований шар води, тим вона чистіша. При децентралізованому водопостачанні додаткову обробку води, як правило, не проводять,але все ж така вода повинна бути безпечною в епідемічному відношенні, мати нешкідливий хімічний склад і добрі органолептичні властивості.Тому при влаштуванні шахтного колодязя радимо робити все, щоб не допустити забруднення води під час експлуатації споруди.

 • Місця влаштування колодязів слід розташовувати на незабрудненій та  захищеній  території,  яка знаходиться  вище за течією ґрунтових вод на відстані не менше ніж
   30 м від магістралей з інтенсивним рухом транспорту  та  не менше ніж 20 м від вбиралень,  вигрібних ям,  споруд та  мереж  каналізації,  складів добрив  та отрутохімікатів,  місць утримання худоби та інших місць забруд
  нення ґрунту та підземних вод.

 • У радіусі  50 м від колодязів не здійснювати  миття  транспортних  засобів,   водопій тварин,  влаштовувати водоймища для водоплавної птиці, розміщувати
   пристрої для приготування отрутохімі
  катів та іншу  діяльність,  що може призвести до забруднення ґрунту та води.

 • Якщо джерело забруднення знаходиться вище за рельєфом, тоді відстань до колодязя повинна бути не меншою 80-100 м.

 • Стінки колодязів (цямриння) повинні бути міцними,водонепроникними укріплювати їх слід  бетонними кільцями, камінням або деревом.

 • Надземна частина колодязя повинна виступати над поверхнею землі не менше 0,8см.

 • Верх колодязя необхідно закривати кришкою і влаштовувати навіс.

 • Щоб не допустити забруднення води з поверхні, довкола колодязя влаштовують «глиняний замок» з добре вимішаної і пошарово утрамбованої глини або жирного суглинку глибиною 2 м і шириною 1 м. Зверху «глиняного замка» насипають пісок і влаштовують тверде покриття з каменю, цегли, асфальту тощо у радіусі не менш 2,5м і з ухилом 0,1 м від колодязя для відведення поверхневих вод.

 • Кращим способом піднімання води є електричні чи механічні насоси. Колодязі, устатковані насосами, наглухо закриті й не забруднюються ззовні.

Про якість та безпечність води з колодязя Ви можете дізнатись давши її на аналіз в санітарно-хімічну та мікробіологічні лабораторії Косівсько-Верховинського  міжрайонного відділу ДУ «ІФОЦКПХМОЗ» на дослідження таких показників:

 

Найменування робіт (послуг)

 

Одиниці виміру

Ціна ( без врахування податку на додану вартість), гривень

Загальні коліформи (БГКП)  у воді

 

за одне дослідження

       75,29

E.coli, коліфаги   у воді питній, у воді водойм

 

за одне дослідження  

       75,00

Ентерокок  у воді питній, у воді водойм

 

за одне дослідження 

       81,12

ЗМЧ (МАФАМ) у воді питній

 

за одне дослідження

 

       68,10

 

 

Визначення вмісту аміаку фото- колориметричним методом  

за одне дослідження

       37,13

Визначення вмісту нітритів  фотоколориметричним методом  

за одне дослідження

      33,77

Визначення вмісту нітратів  фотоколориметричним методом  

за одне дослідження

      48,25

Визначення вмісту хлоридів титрометричним методом

за одне дослідження

      42,32

Визначення вмісту сульфатів  фотоколориметричним методом  

за одне дослідження

      66,42

Визначення вмісту заліза фотометричним методом

за одне дослідження

      55,10

Визначення  загальної жорсткості титрометричним методом

за одне дослідження

      34,52

Визначення водневого  показника pH іонометричним методом

за одне дослідження

      28,95

Визначення  забарвленості  фото колориметричним методом

за одне дослідження

     35,20

Визначення запаху  при 20?С органолептичним методом

за одне дослідження

 

     11,13

Визначення запаху при 60?С органолептичним методом

         за одне дослідження                                             

     11,13

Визначення каламутності фотоколориметричним методом

         за одне дослідження                                              

     33,63