ПРОФІЛАКТИЧНІ  МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
 
 Для запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань та динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в Україні проводять обов’язкові профілактичні медичні огляди: періодичні та первинні(до прийняття на роботу) .
 
 Воєнний стан не впливає на порядок проходження обов’язкових медичних оглядів. Вони  проводяться відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 26).

 

Повідомляємо Вас,що забезпечення соціально-гігієнічного моніторингу

проходження медичних оглядів та проведення лабораторних обстежень

декретованих контингентів в Косівському та Верховинському районах, згідно

п.4 спільного Наказу ДУ « Івано- Франківський ОЛЦКПХ МОЗ»,

Департаменту охорони здоров’я ОДА і Департаменту освіти , науки та

молодіжної політики ОДА від 15.01.2020 р №3/15/18 « Про організацію та

проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників

окремих професій»,покладено на Косівсько – Верховинський міжрайонний

відділ ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики

МОЗ».


 Обов'язкові медичні огляди повинні проходити працівники:
 підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;
 
 -лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів;
 
 -водопровідних споруд, об’єктів комунально-побутового обслуговування;
 
 -інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення й може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь;
 
 -зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.
 
 Обов’язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до 21 року.
 
 Роботодавець зобов’язаний  організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників.
 
 Повний перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких мають проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №559 від 23 травня 2001 року.
 


 Обов’язковий профілактичний медичний огляд, відповідно до Переліку, затвердженого наказом МОЗ України №280 від 23 липня 2002 року, передбачає:
 
 загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог та інші (за потреби));
 
 лабораторні обстеження(акредитовані лабораторії);
 
 функціональні  обстеження.
 
 Відповідальність за організацію і своєчасність проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів і допущення їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку несуть власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи.
 
 Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються й можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.