Комісія з питань захисту прав дитини
 відповідно до покладених на неї завдань:

Розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:
 Реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі.
 Надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини.
 Позбавлення та поновлення батьківських прав.
 Вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини.
 Вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини.
 Участь одного з батьків у вихованні дитини.
 Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав.
 Визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
 Встановлення і припинення опіки, піклування.
 Утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків.
 Збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
 Розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами.
 Інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженої  постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року     № 866, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
 довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
 копію паспорта;
 висновок про стан здоров'я заявника, складений за встановленою формою;
 довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.
 Строк дії зазначених документів становить дванадцять місяців з дати видачі.

Для розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення прізвища дитини, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженої  постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, один з батьків подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини
 заяву,
 копію паспорта,
 довідку з місця реєстрації (проживання),
 копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).

Для розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця проживання дитини, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженої  постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, один з батьків подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини

заяву,
 копію паспорта,
 довідку з місця реєстрації (проживання),
 копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності),
 копію свідоцтва про народження дитини,
 довідку з місця навчання, виховання дитини,
 довідку про сплату аліментів (у разі наявності).

У разі виникнення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженої  постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, один з батьків, що проживає окремо від дитини, подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини
 заяву,
 копію паспорта,
 довідку з місця реєстрації (проживання),
 копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності),
 копію свідоцтва про народження дитини.

 

Служба у справах дітей за місцем знаходження майна надає консультації громадянам з питань підготовки необхідних документів щодо відчуження майна дитини.

Для відчуження майна дитини відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженої  постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866,  батьки, опікуни або піклувальники подають зазначеній службі такі документи:

заяву кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
 копію паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, паспортного документа іноземця;
 копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);
 документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;
 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства;
 копію свідоцтва про народження дитини;
 довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги;
 копію рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
 копію рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);
 копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).

Для здійснення правочинів щодо нерухомого майна дитини відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженої  постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866,  батьки, опікуни або піклувальники подають службі у справах дітей такі документи:

заяву кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
 копію паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, паспортного документа іноземця;
 копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);
 документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;
 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства;
 копію свідоцтва про народження дитини;
 довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги;
 копію рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
 копію рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);
 копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).

Служба у справах дітей розглядає протягом 10 робочих днів подані документи та з'ясовує наявність (відсутність) обставин, що можуть бути підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини.

У разі виїзду сім'ї, в якій виховується дитина, за межі населеного пункту, придбання житла здійснюється з урахуванням інтересів дитини.