"Медичні огляди працівників ,зайнятих обслуговуванням населення"

 Кожен з нас не раз замислювався,  купуючи речі в магазині, роблячи собі  стрижку в салоні краси або обідаючи в закладі громадського харчування, чи здорові люди, які нас обслуговують? А ось наш законодавець про це подумав. І не просто подумав, а зобов’язав таких осіб проходити щорічні профілактичні медичні огляди. Працівники Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу  регулярно проводять моніторинг  своєчасного проходження медичних оглядів серед декретованих груп населення.

    Санітарне законодавство зобов’язало працівників підприємств, чия професійна або інша діяльність пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити розповсюдження інфекційних захворювань і виникнення харчових отруєнь, проходити медичний огляд (ст. 26 Закону № 4004 і ст. 21 Закону № 1645).

   В Переліку професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані проходити профілактичний медичний огляд, затвердженому постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559,Ви знайдете чи Ваша спеціальність підпадає під вимоги закону.

  Попередній медогляд ви повинні пройти до прийняття на роботу. У процесі трудової діяльності вам належить проходити періодичні профілактичні медогляди.

Як часто проходити медогляд?

   Це залежить від характеру виконуваних вами робіт і зазначено в Перелі ку № 280. В ньому також вказані списки лікарів-фахівців, які проводитимуть огляд, види клінічних, лабораторних та інших досліджень, які необхідно буде пройти.

Позачерговий обов’язковий медичний огляд може проводитися:

— за бажанням працівника, коли його здоров’я погіршало (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник має вжити відповідних заходів з попередження поширення захворювання);

— у разі виявлення у працівника інфекційних захворювань і бактеріоносійства;

— на вимогу головного санітарного лікаря, якщо епідемічна ситуація погіршала.

Роботодавець повинен організувати своєчасне проходження працівниками профілактичних медоглядів( ст. 26 Закону № 4004).

Де працівники можуть пройти  медогляд?

 У закладі охорони здоров’я, що має ліцензію на медичну практику і акредитаційний сертифікат. По Косівському та Верховинському районах це:

 • КНП «Косівська ЦРЛ»,
 • КНП «Кутська МЛ»,
 • КНП «Верховинська БЛ»,
 • Косівсько-Верховинський міжрайонний відділ ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ України».

  Профілактичні медогляди (попередні та періодичні) віднесено до платних послуг згідно  п. 8 постанови КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються в державних установах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» від 17.09.96 р. № 1138.

Правила  проведення медичного огляду: 

— періодичного медичного огляду роботодавець складає список працівників, які повинні його пройти. Цей список він узгоджує з відповідним головним державним санітарним лікарем. Копію списку роботодавець передає закладу охорони здоров’я, де проводитиметься огляд;

— попереднього медичного огляду роботодавець надсилає закладу охорони здоров’я, де проходить огляд, відповідний лист з проханням провести попередній медогляд конкретного працівника.

Після отримання від роботодавця копії списку (листа) головлікар закладу охорони здоров’я за узгодженням з головним державним санітарним лікарем:

— затверджує план-графік проведення обов’язкового профілактичного медогляду;

— визначає місце проведення обов’язкового медогляду;

— затверджує список лікарів, які проводитимуть обстеження працівників.

   Далі роботодавець видає наказ (розпорядження) про проведення обов’язкового профілактичного медогляду. У цьому наказі логічно зазначити строк проведення медогляду, перелік працівників, які зобов’язані його пройти, а також призначити осіб, відповідальних за своєчасну та організовану явку працівників на медогляди та обстеження.

Для проходження профілактичного медогляду роботодавець видає працівнику на руки його особову медичну книжку(№ 1-ОМК)

У день проведення медогляду працівник повинен мати при собі:

— документ, що засвідчує особу;

— фотокартку 3 х 4;

— попередню медичну книжку (за наявності).

На підставі результатів, отриманих під час обстеження, кожен лікар-фахівець робить висновок про можливість допустити працівника до роботи в конкретному виробництві, організації, професії.

  Якщо працівник проходить медогляд, роботодавець допускає його до роботи. Якщо ж у працівника виявляють інфекційні та небезпечні захворювання, зазначені в Переліку протипоказань для роботи, то установа охорони здоров’я, що проводила мед­огляд, направляє його на лікування. Інформація про виявленого хворого протягом 24 годин передається установою охорони здоров’я санітарно-епідеміологічній службі  відповідної адміністративної території за місцем проживання або за місцем роботи працівника.

   Після лікування працівник повинен подати закладу охорони здоров’я, що проводив медогляд, і відповідному територіальному органу СЕС форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом МОЗ від 14.02.2012 р. № 110. Якщо протипоказання для заняття відповідним видом діяльності відсутні, заклад охорони здоров’я видає працівнику особову медичну книжку. І тільки після цього роботодавець має право допустити працівника до роботи. Якщо працівник ухиляється від обов’язкового медогляду в установлений строк, роботодавець має право усунути його від роботи.

   Особова медична книжка віднесена до бланків суворої звітності і є документом, що засвідчує стан здоров’я працівника. Її бланк працівник повинен придбати  самостійно за рахунок власних коштів,у закладі охорони здоров’я, що проводитиме профілактичний медогляд.

  Заповнює особову медичну книжку посадова особа медичної комісії установи охорони здоров’я.

  Після проходження попереднього профілактичного медичного огляду працівник передає медкнижку роботодавцю на зберігання. Роботодавець видає її працівнику тільки для проходження чергового профілактичного медогляду або при звільненні під розписку разом з трудовою книжкою. Після медогляду медкнижку знову повертають роботодавцю (п. 10 Порядку № 559).

 Як виняток з правила, у разі, коли особа працює за межами основного підприємства (наприклад, у філії, об’єкті дрібнороздрібної торгівлі тощо), особова медкнижка може зберігатися у працівника.

  Облік особових медичних книжок співробітників роботодавець веде в журналі реєстрації особових медичних книжок. У ньому роботодавець зазначає номер, серію, дату видачі книжки, прізвище, ім’я та по батькові її власника.

Бережіть своє здоров’я та близьких, вчасно проходіть профілактичний медичний огляд!!!

Зав.відділення епідеміологічного нагляду(спостереження)          

та профілактики неінфекційних захворювань                          Анастасія Ходан  

                

Оперативні  дані  щодо  захворюваності  на коронавірусну  інфекцію.

 

        По Івано-Франківській області від початку пандемії підтверджено 195508  випадків захворювання на COVID-19. Показник захворюваності на COVID-19 складає 14290,51  на 100 тис. населення. За  минулий  тиждень зареєстровано по області 209  нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

   На  Косівщині  число хворих на COVID-19  за  тиждень  знижено , за  минулий  тиждень показник тижневого  зростання  захворюваності  становить  - 33,3   %).

   Так по  Косівському району станом на 13.02.2023 року зареєстровано 13389 підтверджених випадків COVID-19,за  06 тиждень( з 06.02. по 13.02.23 р).  зареєстровано 6  нових випадків,  серед дитячого населення  зареєстровано 2 випадки.  В  порівнянні  з 5 тижднем 2023 року було зареєстровано 9 випадків, серед дітей –0 випадків. Інтенсивний показник захворюваності становить  15740,10   на  100 тис. населення, що є вищим  середньообласного показника.  Серед дитячого населення зареєстровано  1403  випадків  захворювання, одужало – 1400  дітей . В 220 випадках   серед жителів Косівського району  захворювання закінчилось летально, за 05 тиждень смертність не реєструвалася. Показник летальності становить 1,64  при середньообласному – 1,87.Найбільше випадків захворювання COVID-19  зареєстровано серед жителів Косівського ОТГ – всього захворіло 6942 осіб, з яких 6838 одужали; 99 осіб – померли. За останній тиждень -  1 випадок.  Показник захворюваності на 100 тис.населення  значно вищий середньообласного – 21151,09.Рожнівська ТГ – захворіло 2083 осіб, одужало – 2051 осіб та 31 – померло. За останній тиждень зареєстровано 1 випадок. Показникна 100 тис. населення значно вище середньообласного та становить  – 17226,27 .Космацька  ТГ – захворіло 553 особа, з них 537 одужали; в 13  випадках – хвороба закінчилась летально. За останній тиждень зареєстровано 1 випадок захворювання. Показник захворюваності становить 6752,96 на 100 тис.населення.Кутська ТГ – захворіло 2701 осіб;  одужало – 2654 осіб, померло – 40 осібЗа останній тиждень зареєстровано 3 випадки захворювання. Показник – 16840,20   на 100 тис. населення.Яблунівська ТГ – захворіло –1110 осіб,  одужало – 1072 осіб, померло – 37 осіб. За останній тиждень  випадки  не реєструвалися.   Інтенсивний  показник – 6971,49  на 100 тис. населення. Перевищення середньо обласного показника захворюваності на  100 тис. населення відмічається  в  Косівській ТГ –21151,09;   Рожнівській ТГ – 17226,27   та Кутська ТГ – 16840,20.

Захворюваність по  Івано-Франківській області  в  розрізі  вікових груп:

 

Всього

Всьоготиждень тому

За тиждень

захворіло

одужало

померло

захворіло

одужало

померло

захворіло

одужало

померло

0 - 9р

5620

5587

6

5598

5584

6

22

3

0

10-19р.

10220

10193

3

10205

10191

3

15

2

0

20 - 29

22653

22600

17

22633

22592

17

20

8

0

30 - 39

34718

34611

59

34697

34602

59

21

9

0

40 - 49

31537

31321

168

31513

31314

168

24

7

0

50 - 59

35253

34722

471

35219

34708

471

34

14

0

60 - 69

33091

31949

1070

33051

31936

1070

40

13

0

70 - 79

16298

15120

1125

16275

15109

1125

23

11

0

80 - 89

5725

5024

682

5715

5019

682

10

5

0

90 +

393

334

58

393

334

58

0

0

0

Всього

195508

191461

3659

195299

191389

3659

209

72

0

 

 

Стать

Підтверджені

Одужавші

Померлі

абс. кількість по області

частка, %

абс. кількість по області

частка, %

абс. кількість по області

частка, %

Жінки

113588

58,1

111588

58,3

1800

49,2

Чоловіки

81920

41,9

79873

41,7

1859

50,8

Всього

195508

 

191461

 

3659

 

Отже, ще раз  нагадуємо :

 • ВАКЦИНУЙТЕСЯ !
 • Захворів – сиди вдома! Не ходіть на роботу з ознаками ГРЗ.
 • Носіть маску !
 • Дотримуйтесь соціальної дистанції – 1-1,5 метра!
 • Не відвідуйте місця масового скупчення людей!
 • Дотримуйтеся  респіраторної гігієни  та  етикету  кашлю!
 • Не забувайте про необхідність проведення обробки  рук спиртовмісними антисептиками! 

    Бережіть себе і  своїх рідних!

Зав. відділення епіднагляду ( спостереження)та  профілактики  інфекційних  захворювань                    Людмила Гавронська

Оперативні  дані  щодо  захворюваності  на коронавірусну  інфекцію.

 По Івано-Франківській області від початку пандемії підтверджено 195508  випадків захворювання на COVID-19. Показник захворюваності на COVID-19 складає 14290,51  на 100 тис. населення. За  минулий  тиждень зареєстровано по області 209  нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

На  Косівщині  число хворих на COVID-19  за  тиждень  знижено , за  минулий  тиждень показник тижневого  зростання  захворюваності  становить  - 33,3   %).

   Так по  Косівському району станом на 13.02.2023 року зареєстровано 13389 підтверджених випадків COVID-19,за  06 тиждень( з 06.02. по 13.02.23 р).  зареєстровано 6  нових випадків,  серед дитячого населення  зареєстровано 2 випадки.  В  порівнянні  з 5 тижднем 2023 року було зареєстровано 9 випадків, серед дітей –0 випадків. Інтенсивний показник захворюваності становить  15740,10   на  100 тис. населення, що є вищим  середньообласного показника.  Серед дитячого населення зареєстровано  1403  випадків  захворювання, одужало – 1400  дітей .

В 220 випадках   серед жителів Косівського району  захворювання закінчилось летально, за 05 тиждень смертність не реєструвалася. Показник летальності становить 1,64  при середньообласному – 1,87.

   Найбільше випадків захворювання COVID-19  зареєстровано серед жителів Косівського ОТГ – всього захворіло 6942 осіб, з яких 6838 одужали; 99 осіб – померли. За останній тиждень -  1 випадок.  Показник захворюваності на 100 тис.населення  значно вищий середньообласного – 21151,09.

Рожнівська ТГ – захворіло 2083 осіб, одужало – 2051 осіб та 31 – померло. За останній тиждень зареєстровано 1 випадок. Показникна 100 тис. населення значно вище середньообласного та становить  – 17226,27 .

Космацька  ТГ – захворіло 553 особа, з них 537 одужали; в 13  випадках – хвороба закінчилась летально. За останній тиждень зареєстровано 1 випадок захворювання. Показник захворюваності становить 6752,96 на 100 тис.населення.

Кутська ТГ – захворіло 2701 осіб;  одужало – 2654 осіб, померло – 40 осіб

За останній тиждень зареєстровано 3 випадки захворювання. Показник – 16840,20   на 100 тис. населення.

Яблунівська ТГ – захворіло –1110 осіб,  одужало – 1072 осіб, померло – 37 осіб. За останній тиждень  випадки  не реєструвалися.   Інтенсивний  показник – 6971,49  на 100 тис. населення.

 Перевищення середньо обласного показника захворюваності на  100 тис. населення відмічається  в  Косівській ТГ –21151,09;   Рожнівській ТГ – 17226,27   та Кутська ТГ – 16840,20.

 Захворюваність по  Івано-Франківській області  в  розрізі  вікових груп:

 

Всього

Всьоготиждень тому

За тиждень

захворіло

одужало

померло

захворіло

одужало

померло

захворіло

одужало

померло

0 - 9р

5620

5587

6

5598

5584

6

22

3

0

10-19р.

10220

10193

3

10205

10191

3

15

2

0

20 - 29

22653

22600

17

22633

22592

17

20

8

0

30 - 39

34718

34611

59

34697

34602

59

21

9

0

40 - 49

31537

31321

168

31513

31314

168

24

7

0

50 - 59

35253

34722

471

35219

34708

471

34

14

0

60 - 69

33091

31949

1070

33051

31936

1070

40

13

0

70 - 79

16298

15120

1125

16275

15109

1125

23

11

0

80 - 89

5725

5024

682

5715

5019

682

10

5

0

90 +

393

334

58

393

334

58

0

0

0

Всього

195508

191461

3659

195299

191389

3659

209

72

0

Стать

Підтверджені

Одужавші

Померлі

абс. кількість по області

частка, %

абс. кількість по області

частка, %

абс. кількість по області

частка, %

Жінки

113588

58,1

111588

58,3

1800

49,2

Чоловіки

81920

41,9

79873

41,7

1859

50,8

Всього

195508

 

191461

 

3659

 

Отже, ще  раз  нагадуємо :

 • ВАКЦИНУЙТЕСЯ !
 • Захворів – сиди вдома! Не ходіть на роботу з ознаками ГРЗ.
 • Носіть маску !
 • Дотримуйтесь соціальної дистанції – 1-1,5 метра!
 • Не відвідуйте місця масового скупчення людей!
 • Дотримуйтеся  респіраторної гігієни  та  етикету  кашлю!
 • Не забувайте про необхідність проведення обробки  рук спиртовмісними антисептиками! 

        Бережіть себе і  своїх рідних!

Зав. відділення епіднагляду ( спостереження)та  профілактики  інфекційних  захворювань                    Людмила Гавронська

Знезараження води та профілактика захворювань,   що передаються через воду

 Більша частина  населення Косівського  району використовує воду для господарсько-побутових потреб із нецентралізованих джерел водопостачання (колодязів та каптажів ).

         Нагадуємо, що споживання води з колодязів, прибудинкових свердловин і річок може бути потенційно небезпечним. Бактерії, які спричиняють захворювання, тривалий час живуть та розмножуються у воді. Тому воду з таких джерел необхідно очистити. Це можна зробити самостійно в домашніх умовах.

Перед очищенням воду потрібно оцінити за кольором та запахом.

 1. Вода не повинна бути забарвленою: подивіться на воду в білому або прозорому посуді на білому фоні.
 2. Наберіть половину або ⅓ об’єму пляшки та інтенсивно її потрусіть. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання.
 3. Перевірте запах води. Якщо є хімічний, бензиновий, трупний або інший неприємний/підозрілий запах, то воду заборонено використовувати для пиття та готування їжі.

Якщо вода пройшла тест на колір та запах, то її можна знезаразити. Є такі способи знезараження:

Кип’ятіння. Це найбільш надійний спосіб. Кип’ятіть воду протягом 10 хвилин, після чого дайте їй відстоятися 30 хвилин та охолонути природним шляхом.

Чим довше ви кип’ятите воду, тим краще — більше потенційних вірусів буде знищено. Після охолодження воду потрібно обережно злити, не збовтавши осад, який зібрався на дні. Зберігайте кип’ячену воду в закритій тарі. Якщо є можливість, відстояну кип’ячену воду можна додатково очистити за допомогою побутового фільтра для води.

Якщо немає можливості термічно знезаразити воду, можна це зробити хімічними речовинами.

Таблетки з активним хлором. Є спеціальні препарати з вмістом активного хлору у вигляді таблеток. Перед використанням вивчіть інструкцію: на який об’єм води вони розраховані та скільки часу потрібно для знезараження. Такі таблетки мають антибактеріальні властивості та мають великий термін придатності.

Йод. Якщо спеціальних таблеток з хлором немає, то можна використати спиртовий розчин йоду. Використовуйте цей метод у крайніх випадках! На літр води достатньо 3-4 крапель йоду. Перед споживанням води почекайте годину. Така вода буде мати характерний смак, але так ви уникнете зневоднення. Якщо є можливість, після знезараження йодом воду слід профільтрувати через побутовий фільтр. Важливо! Особам з ураженою щитоподібною залозою краще утриматись від споживання надмірних доз йоду.

Марганцівка. Цей спосіб підійде для очищення води у невеликих об’ємах. Для знезараження 1 літру потрібно 1-2 грами розчину марганцівки або кілька кришталиків. Після цього вода має стати блідо-рожевого кольору. Якщо вода буде яскраво-рожевого відтінку, це може призвести до подальших проблем із кишківником. Розчин потрібно відстояти пів години, а потім акуратно процідити, або пропустити через побутовий фільтр, залишивши осад на дні.

Активоване вугілля. Цей метод дозволяє прибрати неприємний запах води та незначні домішки і шкідливі речовини. На літр води потрібно 5 таблеток. Для збільшення ефекту таблетки краще подрібнити. Подрібнені таблетки потрібно загорнути в марлю або іншу тканину, аби пил не потрапив у чисту воду. Потрібно почекати щонайменше 8 годин, аби вода знезаразилась.

Правила профілактики інфекційних захворювань, які передаються через воду:

 • Пийте тільки кип’ячену або продезінфіковану питну воду.
 • Часто мийте руки безпечною водою з милом, коли повертаєтеся додому, після відвідування туалету, перед і під час приготування їжі та прийому їжі.
 • Для приготування їжі користуйтесь кип’яченою або бутильованою водою.
 • Ретельно готуйте і безпечно зберігайте їжу.
 • Воду з відкритих водойм можна використовувати тільки для технічних цілей.
 • Не вживайте лід, якщо не впевнені, що він зроблений з безпечної води.  

      Якщо з’являються ознаки інфекційних захворювань — підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі в животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників тощо, то негайно зверніться по медичну допомогу, не допускайте самолікування.

Лікар- дезінфекціоніст відділення  епідеміологічного нагляду ( спостереження)  та профілактики  інфекційних захворювань            Мар’яна БОВИЧ

                                          Обов’язкові щеплення!

    В Україні обов'язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, епідемічного паротиту («свинки»). Усі вони внесені до Національного календаря профілактичних щеплень, і держава надає їх безоплатно.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя:

щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;

щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;

у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;

у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;

у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (1-ша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;

у 18 місяців роблять першу планова ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;

у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (2-га доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;

у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;

у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;

надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця..

Вакцинуватися можна:

у державній або приватній поліклініці, фельдшерсько-акушерському пункті або сільській амбулаторії, де повністю розділено потоки пацієнтів: у будівлі є різні входи для хворих і здорових дітей; щотижня для вакцинації виділяють окремий час чи «День здорової дитини», коли в поліклініці проводять огляд і вакцинацію здорових дітей;

Вакцинований значить захищений!