Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність:
Cпорудження та підключення пошукової свердловини № 2 на Південно-Тереснянській
площі з метою пошуку, розвідки, дослідно-промислової розробки. Дані роботи будуть
здійснюватися на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 14 червня 2010
р. № 3821. Географічні координати свердловини:

№ свердловини

Координати

Північної широти

 Східної довготи

2

48°21'48,9"

24°46'53,7"

Глибина свердловин - до 3350 м; спосіб буріння – роторно-турбінний; передбачається
кріплення ствола свердловин високогерметичними обсадними трубами. Технічних
альтернатив для виконання пошуково-розвідувальних робіт та видобутку нафти немає.
Очікувані об’єми видобутку нафти становлять до 15 т/добу та попутного нафтового газу
2,5 тис. м 3 /добу.
Місце проведення планованої діяльності – Івано-Франківська область, Косівський район в
адміністративних межах Яблунівської ТГ.
2. Суб’єкт господарювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю “Афон 2010”, код за ЄДРПОУ 36959783.
Юридична адреса: 49000, пр. Д. Яворницького, м. Дніпро, Дніпропетровська область,
тел. (+38 095) 919-37-37.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА, за адресою: 76018
м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23А, тел./факс (0342) 52-61-50,
e-mail: main@eco.if.gov.ua, контактна особа – Андрій Дмитрович Пліхтяк.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.
Рішенням про провадження планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на
довкілля, у якому визначено допустимість провадження планованої діяльності (ч.3 ст.11
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що надається Управлінням екології та
природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських
слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не

більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та
протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не
призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання відбудуться: дату, час, місце та адресу проведення громадських
слухань не передбачено.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА, за адресою: 76018
м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23А, тел./факс (0342) 52-61-50,
e-mail: main@eco.if.gov.ua, контактна особа – Андрій Дмитрович Пліхтяк.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної
адміністрації.
Поштова адреса: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23А
e-mail: main@eco.if.gov.ua
Номер телефону: (0342) 52-61-50
Контактна особа: Андрій Дмитрович Пліхтяк.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 163 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
78617, село Текуча, Косівський район, Івано-Франківська область, е-mail:
tekucha2020@ukr.net, з 19.10.2022 p, контактна особа – Бойчук Ніна Михайлівна.

Фото без описуФото без описуhttps://rada.info/upload/users_files/04354255/0d61398d8d7b922ce7bfd883a6cd6114.pdf