Мета гігієнічного навчання - формування гігієнічної поведінки кожного з нас, яка спрямована на збереження здоров'я і життя. Саме власні знання та їх застосування на практиці є одним із запобіжних чинників у профілактиці небезпечних подій у житті кожного та на роботі.

  Проведення обов’язкового гігієнічного навчання у закладах  передбачене статтею 21 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статтею 48 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

      Насамперед гігієнічне навчання стосується:

- працівників харчоблоків  де не виконання санітарних правил стають причинами масових харчових отруєнь, інфекційних захворювань

-вчителів з предметів „хімії”, „біології”, де застосовуються різні хімічні речовини та біологічні матеріали - може привести до токсичних отруєнь;

- у вчителі предмету „трудового навчання” – до травматизму дітей.

  При цьому гігієнічне навчання має бути ефективним:

1. Гігієнічне навчання повинно бути систематичним для підтримання знань

2. Гігієнічне навчання повинно бути з різних питань санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів (дотримання правил гігієни, профілактика захворювань, організація харчування дітей, запобігання епідемічних ускладнень тощо), тому постійним.

3. Охоплювати  всіх працівників  закладу, а не тільки „декретований контингент”.

4. Закріплення знань перевіряється прийняттям заліків, проведення опитування.

5. Підтвердженням того, що дійсно проводиться гігієнічне навчання з працівниками, є оформлення відповідної документації (протоколи заліків, журнали з реєстрацією тем і дат проведеного навчання, кількість охопленого персоналу, матеріали з наглядної агітації, перевірка знань без попередження).

6. Гігієнічне навчання повинно бути планове (складатись плани на рік) та позачергове (при виникненні епідемічних ускладнень та надзвичайних подій). Гігієнічним навчанням можуть бути охоплені і учні різного віку, з відповідною доступною для них тематикою.

  Гігієнічне навчання  проводитися спеціалістами Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу за індивідуальними заявками та згідно укладених договорів  .Від початку 2022року  пройшли навчання та здали заліки 169 працівників ,діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення.

   Завдання керівників та відповідальних осіб з питань безпеки це організація і проведення гігієнічного навчання для підвищення кваліфікації та обізнаності своїх працівників, а також організація безпечних умов праці та навчання.

 

Зав.відділу епідеміологічного нагляду(спостереження)          

та профілактики неінфекційних захворювань                          Анастасія Ходан