____________________________________                                ата офіційного опублікування в Єдиному

          реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

______________2021798207__________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

          ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Влаштування свердловини №10 Микуличинського нафтового родовища на території Текучанської сільської ради Косівський район Івано-Франківська область. Продукція – нафта, конденсат, нафтовий та природній газ. Добовий дебіт: конденсат: 2-:-5 т/добу; газ: 5-:-25 тис.м3/добу. Режим роботи свердловини – цілодобовий.

Об’єкт існуючий, площа родовища 27,32 км2.

В адміністративному відношенні видобувна свердловини №10 Микуличинського родовища розташована на території Текучанської сільської ради Косівський район Івано-Франківська область і входить в склад цеху по видобутку нафти і газу, промислового підприємства НГВУ „Надвірнанафтогаз”__________________________________________

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

          2. Субєкт господарювання

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА», код ЄДРПОУ 00135390

Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28; тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.

Роботи по провадженню планованої діяльності буде здійснювати Філія Газопромислове управління «НАДВІРНАНАФТОГАЗ» Публічного акціонерного товариство «УКРНАФТА», код за ЄДРПОУ 00136515

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3.           Уповноважений     орган, який  забезпечує    проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА, 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23 A, main@eco.if.gov.ua, (0342) 52-61-50, Пліхтяк Андрій Дмитрович

 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішення про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності з видобування корисних копалин, що надається Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА _______________________________________________________________________________

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться - дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено;

тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА, 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23 A, main@eco.if.gov.ua, (0342) 52-61-50, Пліхтяк Андрій Дмитрович

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА

Поштова адреса: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23 A,

E-mail: main@eco.if.gov.ua, тел. (0342) 52-61-50,

Контактна особа: Пліхтяк Андрій Дмитрович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.


8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі змістом ОВД можливо щодня (окрім вихідних) з 17.01.2022 за адресами:

  1. Нафтогазовидобувне управління «Надвірнанафтогаз», вул. Грушевського, буд. 13 з 21.12.2018 року, контактна особа Боднарук Іван Миколайович.
  2. 78621, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, смт Яблунів, вул.І.Франка, буд. 57, Яблунівська об’єднана територіальна громада, тел.: 03478-36132, контактна особа – Коваль Юрій Миколайович._______________________________________

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису